ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

Asus N552VW6700

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 13559760Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 11299800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS000973
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ

 • Asus N552VW6700
  • Asus N552VW6700
  • CPU :core i7
  • ကဒ္အမ်ိဳးအစား :GeForce-GTX960M
  • အေရာင္ :ေငြေရာင္
  • Memory :4GB
  • Mechanical hard disk capacity :1TB
  • Intel Core:i7-6700HQ
Asus N552VW6700
Asus N552VW6700

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号