ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

The Saemအသားျဖဴလက္လိမ္ခရင္

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 9360Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 7800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS000964
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • The Saemအသားျဖဴလက္လိမ္ခရင္
  • The Saemအသားျဖဴလက္လိမ္ခရင္
  • တံဆိတ္:The saem
  • အာနိဒင္: အသားျဖဴႏူးည့ံ ေရဓာတ္ထိန္း
  • ပါဝင္နႈန္း: 35g/ml
  • ထုပ္လုပ္သည့္ေနရာ:ကိုးရီးယား
  • အမ်ိဳးအစား :ပံုမွန္အမ်ိဳးအစား
  • အာမခံ:၃ႏွစ္
  • သံုးႏိုင္ေသာအသားေရ:မည္သည့္အသားေရမဆို
The Saemအသားျဖဴလက္လိမ္ခရင္
The Saemအသားျဖဴလက္လိမ္ခရင္

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号