ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

Clinieေျခေထာက္အသားမာဖယ္ေပါင္တင္ခ်ပ္

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 3600Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 3000Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS000960
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • Clinieေျခေထာက္အသားမာဖယ္ေပါင္တင္ခ်ပ္
  • Clinieေျခေထာက္အသားမာဖယ္ေပါင္တင္ခ်ပ္
  • တံဆိတ္:Clinie
  • အာနိဒင္: အစိုဓာတ္ထိန္း အသားမာဖယ္ ႏူးည့ံ
  • ထုပ္လုပ္သည့္ေနရာ:ကိုးရီးယား
  • အမ်ိဳးအစား :ပံုမွန္အမ်ိဳးအစား
  • အာမခံ:၃ႏွစ္
  • သံုးႏိုင္ေသာအသားေရ:မည္သည့္အသားေရမဆို
  • ပါဝင္နႈန္း: ၁စံု
Clinieေျခေထာက္အသားမာဖယ္ေပါင္တင္ခ်ပ္
Clinieေျခေထာက္အသားမာဖယ္ေပါင္တင္ခ်ပ္

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号