ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

xiao la jiao GM-T1 GSM အၿဖဴ ေရာင္

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 82560Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 68800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS000896
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • xiao la jiao GM-T1 GSM အၿဖဴ ေရာင္
  • xiao la jiao GM-T1 GSM အၿဖဴ ေရာင္
  • တံဆိပ္ :xiao la jiao
  • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ :CM-T 1
  • resolution:1280x720
  • အင္တာနက္အမ်ိဳးအစား :Multi-mode dual card
  • cores အေရအတြက္ :4 cores
  • RAM :1GB
  • ေနာက္ဘက္ကင္မရာ :သိန္း50
  • ဘက္ထရီအမ်ိဳးအစား :ဓါတ္္ခဲျဖဳတ္လို႔ရ
  • အထူ:8.8mm
  • ကင္မရာအမ်ိဳးအစား :ေရွ႕၊ေနာက္ႏွစ္ဘက္စလံုးပါ
xiao la jiao GM-T1 GSM အၿဖဴ ေရာင္
xiao la jiao GM-T1 GSM အၿဖဴ ေရာင္

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号