ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

Coolpad A8-831 GSM ေရႊ ေရာင္

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 251760Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 209800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS000796
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • Coolpad A8-831 GSM ေရႊ ေရာင္
  • Coolpad A8-831 GSM ေရႊ ေရာင္
  • တံဆိပ္ :Coolpad
  • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ :A8-831
  • လက္မ :5.5
  • resolution:1920x1080
  • အင္တာနက္အမ်ိဳးအစား :Multi-mode dual card
  • cores အေရအတြက္ :8 cores
  • ေနာက္ဘက္ကင္မရာ :သိန္း130
  • system :Android
  • ဘက္ထရီအမ်ိဳးအစား :ဓါတ္ခဲျဖဳတ္လို႔မရ
  • အထူ:0.9ေအာက္
  • CPU အၾကိမ္ႏႈန္း :1.5GHZ
  • CPU ေမာ္ဒယ္ :骁龙615
  • CPU တံဆိပ္:高通
  • RAM :4GB
  • ကင္မရာအမ်ိဳးအစား : ေရွ႕၊ေနာက္ႏွစ္ဘက္စလံုးပါ
Coolpad A8-831 GSM ေရႊ ေရာင္
Coolpad A8-831 GSM ေရႊ ေရာင္

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号