ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

LetvMax-X90064G GSM ေရႊေရာင္

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 335760Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 279800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS000692
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • LetvMax-X90064G GSM ေရႊေရာင္
  • LetvMax-X90064G GSM ေရႊေရာင္
  • တံဆိပ္ :Letv
  • လက္မ :6.3
  • resolution:2560×1440
  • အင္တာနက္အမ်ိဳးအစား :Multi-mode dual card
  • cores အေရအတြက္ :8 cores
  • RAM :4GB
  • ေနာက္ဘက္ကင္မရာ :သိန္း210
  • ဘက္ထရီအမ်ိဳးအစား :ဓါတ္ခဲျဖဳတ္လို႔မရ
  • ဘက္ထရီဆန္႔ဝင္မႈ :3400mAh
  • အထူ:167.1*83.5*8.95mm
  • CPU အၾကိမ္ႏႈန္း :2.0G
  • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ :Max-X900
  • ကင္မရာအမ်ိဳးအစား : ေရွ႕၊ေနာက္ႏွစ္ဘက္စလံုးပါ
LetvMax-X90064G GSM ေရႊေရာင္
LetvMax-X90064G GSM ေရႊေရာင္

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号