ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

LetvMAX2-X820 GSM ေရႊေရာင္

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 323040Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 269200Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS000690
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • LetvMAX2-X820  GSM ေရႊေရာင္
  • LetvMAX2-X820 GSM ေရႊေရာင္
  • တံဆိပ္ :Letv
  • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ :MAX2-X820
  • လက္မ :5.7
  • resolution:2560×1440
  • အင္တာနက္အမ်ိဳးအစား :Dual card dual mode
  • cores အေရအတြက္ :4 cores
  • RAM :4GB
  • ေနာက္ဘက္ကင္မရာ :သိန္း210
  • ဘက္ထရီအမ်ိဳးအစား :ဓါတ္ခဲျဖဳတ္လို႔မရ
  • အထူ:7.99mm
  • ကင္မရာအမ်ိဳးအစား : ေရွ႕၊ေနာက္ႏွစ္ဘက္စလံုးပါ
LetvMAX2-X820  GSM ေရႊေရာင္
LetvMAX2-X820 GSM ေရႊေရာင္

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号