ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

360 N4S-1505-A01 GSM

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 388560Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 323800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS000591
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • 360 N4S-1505-A01 GSM
  • 360 N4S-1505-A01 GSM
  • တံဆိပ္ :360
  • လက္မ :5.5
  • resolution:1920x1080
  • အင္တာနက္အမ်ိဳးအစား :Single card dual mode
  • cores အေရအတြက္ :10 cores
  • RAM :4GB
  • ေနာက္ဘက္ကင္မရာ :သိန္း160
  • ဘက္ထရီအမ်ိဳးအစား :ဓါတ္ခဲျဖဳတ္လို႔မရ
  • အထူ:8.35mm
  • CPU တံဆိပ္:MTK
  • ကင္မရာအမ်ိဳးအစား : ေရွ႕၊ေနာက္ႏွစ္ဘက္စလံုးပါ
360 N4S-1505-A01 GSM
360 N4S-1505-A01 GSM

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号