ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

Xiaomi 3 (55 လက္မ )

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 1007760Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 839800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ XMDS-0003
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ

 • Xiaomi 3 (55 လက္မ )
  • Xiaomi 3 (55 လက္မ )
  • တံဆိပ္ :Xiaomi
  • Screen အရြယ္အစား :55 လက္မ
  • Resolution: 3840x2160
  • အေရာင္ :မီးခိုးေရာင္
  • TV အမ်ိဳးအစား : LED TV
  • 3D အမ်ိဳးအစား :မရွိ
  • system : MIUI
  • HDMI ports အေရအတြက္ :3 ခု
  • Interface Type :AV HDMI RF radio frequency interface VGA LAN terminal USB
  • Receiving System : PAL NTSC
  • အေလးခ်ိန္ : 17kg
  • အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္နည္း :အားလံုးေထာက္ခံ
Xiaomi 3 (55 လက္မ )
Xiaomi 3 (55 လက္မ )

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号