ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

Lenovo ideapad 710S

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 1559760Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 1299800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ LXBJB-0010
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ

 • Lenovo ideapad 710S
  • Lenovo ideapad 710S
  • CPU : I7-6500U
  • ကဒ္အမ်ိဳးအစား :Core Graphics
  • အေရာင္ :ေရႊေရာင္ ၊ ေငြေရာင္
  • system : windows 10
  • SSD : 256g
  • Memory Capacity : 4GB
  • Screen အရြယ္အစား :13.3 လက္မ
  • Resolution: 1920x1080
  • လက္တုိ႔မွန္ျပားဟုတ္သလား :No
Lenovo ideapad 710S
Lenovo ideapad 710S

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号