ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

Lenovo IdeaPad 700

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 1367760Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 1139800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ LXBJB-0009
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ

 • Lenovo IdeaPad 700
  • Lenovo IdeaPad 700
  • တံဆိပ္ : Lenovo
  • CPU : Core i5
  • ကဒ္အမ်ိဳးအစား : NVIDIA GeForce GTX 950M
  • အေရာင္ :အမဲေရာင္
  • system : windows 10
  • Memory : 2GB
  • hard disk : 1TB
  • Memory Capacity : 4GB
  • Screen အရြယ္အစား :15.6 လက္မ
Lenovo IdeaPad 700
Lenovo IdeaPad 700

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号