ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

Lenovo Flex314A47210

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 729360Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 607800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ LXBJB-0004
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ

 • Lenovo Flex314A47210
  • Lenovo Flex314A47210
  • တံဆိပ္ : Lenovo
  • CPU : AMD APU
  • ကဒ္အမ်ိဳးအစား : AMD R5 M330
  • အေရာင္ :အျဖဴေရာင္ ၊ အမဲေရာင္
  • Memory : 2GB
  • hard disk : 500GB
  • Memory Capacity : 4GB
  • Screen အရြယ္အစား :14 လက္မ
Lenovo Flex314A47210
Lenovo Flex314A47210

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号