ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

Lenovo 300s

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 1007760Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 839800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ LXBJB-0001
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ

 • Lenovo 300s
  • Lenovo 300s
  • တံဆိပ္ : Lenovo
  • CPU :Core i5 i5-6200U
  • ကဒ္အမ်ိဳးအစား :Graphics card
  • Alone significantly : NVIDIA GeForce GT 920M
  • CD-ROM အမ်ိဳးအစား : No CD-ROM
  • အေရာင္ :ငြေရာင္ ၊ အမဲေရာင္
  • system :windows 10
  • Memory : 2GB
  • hard disk : 500GB
  • SSD :No
  • Memory Capacity :4GB
  • Screen အရြယ္အစား :14 လက္မ
  • Resolution:1366x768
  • ကြန္ပ်ဴတာတက္ဘလက္ႏွင့္ေပါင္းစပ္ထားပါသလား :No
  • အေလးခ်ိန္ :1.6kg
  • သုံးသင့္သည့္ေနရာ :အိမ္သံုး ၊ ေက်ာင္းသား ၊ လုပ္ငန္းသံုး ၊ ဂိမ္းကစား ၊ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ
  • ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာအမ်ိဳးအစား :Bluetooth ၊ wireless card
Lenovo 300s
Lenovo 300s

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号