ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

Asus F456UJ6200

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 911760Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 759800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ HSBJB-0003
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ

 • Asus F456UJ6200
  • Asus F456UJ6200
  • တံဆိပ္ :Asus
  • CPU : i5-6200U
  • Memory : 2GB
  • Mechanical hard disk capacity : 500GB
  • ကဒ္အမ်ိဳးအစား :GT920M
  • အေရာင္ :နက္ျပာေရာင္
Asus F456UJ6200
Asus F456UJ6200

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号