ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

TCL KJ400F

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 359760Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 299800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ TCLKQJHQ-0001
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ

 • TCL KJ400F
  • TCL KJ400F
  • တံဆိပ္ :TCL
  • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ :TKJ400F-S3
  • ထိန္းခ်ဳပ္နည္း :လက္တုိ႔
  • Filter type :Composite filter
  • အေရာင္ :အျဖဴေရာင္
  • လုပ္ေဆာင္ခ်က္ :အခ်ိန္သတ္မွတ္ ၊ ဖံႈမႈန္႔ဖယ္ရွား ၊ အစိုဓါတ္ထိန္း ၊ ဘက္တီးရီးယား သတ္
  • သံုးသင့္သည့္ေန:အိမ္သံုး
TCL KJ400F
TCL KJ400F

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号