ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

TCL CP601A

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 95760Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 79800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ TCLCMY-0005
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ

 • TCL CP601A
  • TCL CP601A
  • တံဆိပ္ :TCL
  • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ :TCL TE-CP601A
  • အေရာင္ :အမဲေရာင္
  • သံုးသင့္သည့္ေနရာ:အိမ္သံုး
  • ေရသိုေလွာင္ႏုိင္စြမ္း : 4.1L-6L
  • ထိန္းခ်ဳပ္နည္း :လွည္ပတ္နည္း
  • ေရေငြ႕ထြက္ေပါက္္ :1 ခု
  • အခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္းေထာက္ခံပါသလား :မေထာက္ခံပါ
  • ေရခန္းလွ်ပ္စစ္ျပတ္ေတာက္ကာကြယ္ပါသလား :YES
TCL CP601A
TCL CP601A

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号