ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

TCL TL-J603P1

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 55200Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 46000Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ TCLDYLG-0005
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ

 • TCL TL-J603P1
  • TCL TL-J603P1
  • ထိန္းခ်ဳပ္နည္း :ခလုတ္ႏွိပ္နည္း
  • လုပ္ေဆာင္ခ်က္ :ခ်က္ ၊ ျပဳတ္ ၊ ေပါင္း ၊ အခ်ိန္သတ္မွတ္
  • ဖိအားေပးေပါင္းအိုးဝအက်ယ္ : 20cm ေအာက္
  • အတြင္းပစၥည္း :အိုးမကပ္
  • သံုးသင့္သူအေရအတြက္ :6-10
  • ေရမပါခ်က္ျပဳတ္နည္း :မေထာက္ခံ
  • တံဆိပ္ : TCL
  • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ :TCL TL-J603P1
  • အေရာင္ :အမဲေရာင္
TCL TL-J603P1
TCL TL-J603P1

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号