ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

TCL TB-YP301A

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 23760Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 19800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ TCLDFB-0006
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ

 • TCL TB-YP301A
  • TCL TB-YP301A
  • တံဆိပ္ :TCL
  • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : TB-YP301A
  • ဆန္႔ဝင္မႈ : 3L
  • ထိန္းခ်ဳပ္နည္း :စက္စနစ္အတိုင္း
  • လုပ္ေဆာင္ခ်က္ :ထမင္းခ်က္ ၊ ကိတ္မႈန္႔
  • သံုးသင့္သည့္လူအေရအတြက္:3-4 ေယာက္
  • စြမ္းအင္ : 600W ေအာက္
  • အပူေပးနည္း : ေအာက္ေျခမွစအပူေပး
  • အေရာင္ : အျဖဴေရာင္
TCL TB-YP301A
TCL TB-YP301A

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号