ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

TCL TB-FC40RA

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 88320Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 73600Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ TCLDFB-0001
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ

 • TCL TB-FC40RA
  • TCL TB-FC40RA
  • တံဆိပ္ :TCL
  • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ :TB-FC40RA
  • ဆန္႔ဝင္မႈ :4L
  • ထိန္းခ်ဳပ္နည္း :စက္စနစ္အတိုင္း
  • လုပ္ေဆာင္ခ်က္ :ထမင္းခ်က္ ၊ ကိတ္မႈန္႔
  • စြမ္းအင္ :801W -1000W
  • သံုးသင့္သည့္လူအေရအတြက္:2-8 ေယာက္
  • အေရာင္ : ေခ်ာကလက္ေရာင္
  • အပူေပးနည္း : ေအာက္ေျခမွစအပူေပး
TCL TB-FC40RA
TCL TB-FC40RA

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号