ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

ခါးတိုအက်ၤ ီ

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 3120Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 2600Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS002137
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • ခါးတိုအက်ၤ ီ
  • ခါးတိုအက်ၤ ီ
  • ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာ:CHINA
  • လက္:အရွည္
  • ပံုစံ:ခါးတို
ခါးတိုအက်ၤ ီ
ခါးတိုအက်ၤ ီ

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号