ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

PECHOIN မိတ္ကပ္ေအာက္ခံေရ

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 19320Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 16100Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS002130
 • အေရာင္:
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • PECHOIN မိတ္ကပ္ေအာက္ခံေရ
  • PECHOIN မိတ္ကပ္ေအာက္ခံေရ
  • တံဆိတ္:PECHOIN/百雀羚
  • အာနိဒင္:ေရဓါတ္ၿဖည့္ အစိုထိန္း ႏႈးညံ့
  • ပါဝင္နႈန္း:30g/ml
  • ထုပ္လုပ္သည့္ေနရာ:တရုတ္
  • အမ်ိဳးအစား :ပံုမွန္အမ်ိဳးအစား
  • သံုးႏိုင္ေသာအသားေရ:မည္သည့္အသားေရမဆို
PECHOIN မိတ္ကပ္ေအာက္ခံေရ
PECHOIN မိတ္ကပ္ေအာက္ခံေရ

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号