ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

PECHOIN မ်က္ႏွာလိမ္းတိုနာႏို႔ေရ

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 29280Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 24400Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS002128
 • အေရာင္:
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • PECHOIN မ်က္ႏွာလိမ္းတိုနာႏို႔ေရ
  • PECHOIN မ်က္ႏွာလိမ္းတိုနာႏို႔ေရ
  • တံဆိတ္:PECHOIN/百雀羚
  • အာနိဒင္:ေရဓါတ္ၿဖည့္ အစိုထိန္း ႏူးညံ့
  • ပါဝင္နႈန္း:90g/ml
  • ထုပ္လုပ္သည့္ေနရာ:တရုတ္
  • အာမခံ:၃ႏွစ္
  • သံုးႏိုင္ေသာအသားေရ:မည္သည့္အသားေရမဆို
PECHOIN မ်က္ႏွာလိမ္းတိုနာႏို႔ေရ
PECHOIN မ်က္ႏွာလိမ္းတိုနာႏို႔ေရ

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号