ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

PECHOIN Lotion

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 5880Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 4900Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS002090
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • PECHOIN Lotion
  • PECHOIN Lotion
  • တံဆိတ္:PECHOIN/百雀羚
  • အာနိဒင္: ေရဓါတ္ၿဖည့္ အစိုဓါတ္ထိန္း အသားၿဖဴ
  • ပါဝင္နႈန္း:150g/ml
  • ထုပ္လုပ္သည့္ေနရာ:တရုတ္
  • အာမခံ:၃ႏွစ္
PECHOIN Lotion
PECHOIN Lotion

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号