ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

ပန္ကာ

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 19200Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 16000Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS002083
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • ပန္ကာ
  • ပန္ကာ
  • တံဆိပ္:other/其他
  • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္:fs-40
  • အမ်ိဳးအစား:desk fan
  • ၾကာခ်ိန္:2နာရီေအာက္
  • power mode:alternating current
  • control mode:mechanical
ပန္ကာ
ပန္ကာ

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号