ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

လက္သည္းေဖာ္စက္

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 37920Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 31600Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS002053
 • အေရာင္:
  1
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • လက္သည္းေဖာ္စက္
  • လက္သည္းေဖာ္စက္
  • တံဆိတ္:Ikonna
  • ထုပ္လုပ္သည့္ေနရာ:တရုတ္
  • အာမခံ:၃ႏွစ္
  • သံုးႏိုင္ေသာအသားေရ:မည္သည့္အသားေရမဆို
  • မွတ္ခ်က္:လက္သည္းေဖာ္စက္ပစၥည္းမ်ား
လက္သည္းေဖာ္စက္
လက္သည္းေဖာ္စက္

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号