ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

မ်က္ႏွာသစ္ကိရိယာ

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 12000Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 10000Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS002035
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • မ်က္ႏွာသစ္ကိရိယာ
  • မ်က္ႏွာသစ္ကိရိယာ
  • တံဆိတ္:yue ke
  • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္:YK-69S
  • power အေနအထား: အားသြင္း
  • ပိုက္ဆံအိပ္ထဲ:ထည့္ႏိုင္
  • မွတ္ခ်က္:brush ေၿပာင္းလို႔ရသည္
မ်က္ႏွာသစ္ကိရိယာ
မ်က္ႏွာသစ္ကိရိယာ

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号