ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

ေရေငြ႔ၿဖင့္မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ၿခင္း(2)

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 9600Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 8000Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS002034
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • ေရေငြ႔ၿဖင့္မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ၿခင္း(2)
  • ေရေငြ႔ၿဖင့္မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ၿခင္း(2)
  • တံဆိတ္:pampas
  • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္:PPS-1688
  • power အေနအထား:အားသြင္း
  • ေရေငြ႔ထြက္ခ်ိန္:10s ေရွ႕
  • ထြက္လာေသာေရေငြ႔:အေအး
  • သံုးႏိုင္ေသာအသားေရ:မည္သည့္အသားေရမဆို
  • ပိုက္ဆံအိပ္ထဲ:ထည့္ႏိုင္
ေရေငြ႔ၿဖင့္မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ၿခင္း(2)
ေရေငြ႔ၿဖင့္မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ၿခင္း(2)

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号