ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

ေရေငြ႔ၿဖင့္မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ၿခင္း(1)

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 26160Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 21800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS002033
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • ေရေငြ႔ၿဖင့္မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ၿခင္း(1)
  • ေရေငြ႔ၿဖင့္မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ၿခင္း(1)
  • တံဆိတ္:yue ke
  • သံုးႏိုင္ေသာအသားေရ:မည္သည့္အသားေရမဆို
  • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္:YK-2331S
  • ေရေငြ႔ထြက္ခ်ိန္:11s-30s
  • ထြက္လာေသာေရေငြ႔:အပူ
  • ပိုက္ဆံအိပ္ထဲ:မထည္႕ႏိုင္
  • power အေနအထား: အားသြင္းၿခင္း
ေရေငြ႔ၿဖင့္မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ၿခင္း(1)
ေရေငြ႔ၿဖင့္မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ၿခင္း(1)

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号