ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

VIVO Xplay 5 GSM ႏွင္းဆီးေရႊေရာင္

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 803520Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 669600Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS001923
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • VIVO Xplay 5 GSM ႏွင္းဆီးေရႊေရာင္
  • VIVO Xplay 5 GSM ႏွင္းဆီးေရႊေရာင္
  • တံဆိပ္ :VIVO
  • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ :Xplay 5
  • အင္တာနက္အမ်ိဳးအစား :Multi-mode dual card
  • RAM :4GB
  • ဘက္ထရီအမ်ိဳးအစား :ဓါတ္ခဲျဖဳတ္လို႔မရ
  • ဘက္ထရီဆန္႔ဝင္မႈ :3600mAh
  • ကင္မရာအမ်ိဳးအစား : ေရွ့၊ေနာက္ႏွစ္ဘက္လံုးပါ
VIVO Xplay 5 GSM ႏွင္းဆီးေရႊေရာင္
VIVO Xplay 5 GSM ႏွင္းဆီးေရႊေရာင္

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号