ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

DELL 14ER-3525Y 

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 837600Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 698000Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS001688
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • DELL 14ER-3525Y 
  • DELL 14ER-3525Y 
  • တံဆိပ္ :DELL
  • ကဒ္အမ်ိဳးအစား : AMD R5
  • screen size :14လက္မ
  • အေလးခ်ိန္:20.0mm
  • resolution:1366×768
  • အထူ:14လက္မ
  • system:window 10
DELL 14ER-3525Y 
DELL 14ER-3525Y 

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号