ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

DELL 5567 15-1545

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 1055760Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 879800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS001686
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • DELL 5567 15-1545
  • DELL 5567 15-1545
  • ကဒ္အမ်ိဳးအစား :AMD R7
  • Memory :4G
  • Memory Capacity :8G
  • screen size :15.6လက္မ
  • အေလးခ်ိန္:2-2.5kg
  • resolution:1920×1080
  • အထူ:20.0mm
  • system:Windows 10
DELL 5567 15-1545
DELL 5567 15-1545

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号