ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

DELL 14ER-3525B

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 743760Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 619800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS001685
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • DELL 14ER-3525B
  • DELL 14ER-3525B
  • Intel Core:
  • ကဒ္အမ်ိဳးအစား : AMD R5
  • Alone significantly :Entry level game
  • Memory :2G
  • hard disk :500G
  • Memory Capacity : 4G
  • screen size :14လက္မ
  • အေလးခ်ိန္:1.5-2kg
  • resolution:1366×768
  • အထူ:20.0mm
  • system:Windows 10
  • တံဆိပ္ :DELL
DELL 14ER-3525B
DELL 14ER-3525B

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号