ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

DELL7000 R1525S

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 983760Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 819800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS001684
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • DELL7000 R1525S
  • DELL7000 R1525S
  • Intel Core:i 5
  • ကဒ္အမ်ိဳးအစား :Entry level game
  • Alone significantly :GT940M
  • Memory Capacity :4G
  • အေလးခ်ိန္:1.5-2kg
  • resolution:1920×1080
  • အထူ:15.1mm—20.0mm
  • system: window10
  • Memory :2G
  • screen size :14လက္မ
  • တံဆိပ္ :DELL
 DELL7000 R1525S
DELL7000 R1525S

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号