ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

DELL 7000 R1605S

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 983760Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 819800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS001683
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • DELL 7000 R1605S
  • DELL 7000 R1605S
  • Intel Core:i7-7500u /i5-7200u
  • ကဒ္အမ်ိဳးအစား : integrated graphics
  • အေလးခ်ိန္:1.5-2kg
  • resolution:1920×1080
  • အထူ:15.1mm—20.0mm
  • screen size :14 လက္မ
  • Memory Capacity :8G
  • system: window10
  • တံဆိပ္ :DELL
 DELL 7000 R1605S
DELL 7000 R1605S

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号