ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

ေလ့က်င့္ခန္းဝတ္စံု(g3)

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 6960Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 5800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS001675
 • SIZE:
  L
  XL
  2XL
 • အေရာင္:
  1
 • ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား:
  803
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • ေလ့က်င့္ခန္းဝတ္စံု(g3)
  • ေလ့က်င့္ခန္းဝတ္စံု(g3)
  • DESIGN:ကိုးရီးယား
  • လက္:အတို
  • တံဆိပ္: 摩妮雪
  • counter တင္ခ်ိန္:2016
ေလ့က်င့္ခန္းဝတ္စံု(g3)
ေလ့က်င့္ခန္းဝတ္စံု(g3)

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号