ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

ေလ့က်င့္ခန္းဝတ္စံု(g2)

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 18960Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 15800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS001674
 • SIZE:
  S
  M
  L
  XL
 • အေရာင္:
  1
 • ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား:
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • ေလ့က်င့္ခန္းဝတ္စံု(g2)
  • ေလ့က်င့္ခန္းဝတ္စံု(g2)
  • DESIGN:ကိုးရီးယား
  • လက္:အရွည္
  • တံဆိပ္:淑女歌
  • counter တင္ခ်ိန္:2017
ေလ့က်င့္ခန္းဝတ္စံု(g2)
ေလ့က်င့္ခန္းဝတ္စံု(g2)

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号