ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

အေရာင္မပ်ယ္ေသာ Eye Liner

အေရာင္မပ်ယ္ေသာ Eye Liner

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း14600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 17520Ks

Eyes Gel Eye Linerအိုးျဖင့္

Eyes Gel Eye Linerအိုးျဖင့္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း4800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 5760Ks

Tonymoly Eye Liner

Tonymoly Eye Liner

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း9800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 11760Ks

PECHOIN Lotion(ယားနာေပ်ာက္)

PECHOIN Lotion(ယားနာေပ်ာက္)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း5100Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 6120Ks

PECHOIN Lotion(refreshing type...

PECHOIN Lotion(refreshing type...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း6700Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 8040Ks

ေပါင္းေဆး

ေပါင္းေဆး

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း3100Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 3720Ks

ေပါင္းေဆး

ေပါင္းေဆး

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း4800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 5760Ks

PECHOIN အသားၿဖဴ  မ်က္ႏွာလိမ္းခ...

PECHOIN အသားၿဖဴ မ်က္ႏွာလိမ္းခ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း6500Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 7800Ks

PECHOIN လက္လိမ္း Lotion

PECHOIN လက္လိမ္း Lotion

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း3400Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 4080Ks

ႏႈတ္ခမ္းဆီ အစိုဓါတ္ထိန္း

ႏႈတ္ခမ္းဆီ အစိုဓါတ္ထိန္း

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း4300Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 5160Ks

PECHOIN ေအာက္ခံတိုနာ

PECHOIN ေအာက္ခံတိုနာ

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း26800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 32160Ks

CARDE  ေဗာက္ေပ်ာက္နက္ေမွာင္ေစေ...

CARDE ေဗာက္ေပ်ာက္နက္ေမွာင္ေစေ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း6700Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 8040Ks

CARDE  ေဗာက္ေပ်ာက္ေခါင္းေလွ်ာ္...

CARDE ေဗာက္ေပ်ာက္ေခါင္းေလွ်ာ္...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း7300Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 8760Ks

Danz ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္

Danz ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း5500Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 6600Ks

CARDE နက္ေမွာင္ေဗာက္ေပ်ာက္ၿပဳ ...

CARDE နက္ေမွာင္ေဗာက္ေပ်ာက္ၿပဳ ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း9100Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 10920Ks

SOFTTO က်ားမ်က္ႏွာသစ္ခရင္

SOFTTO က်ားမ်က္ႏွာသစ္ခရင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း4700Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 5640Ks

ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号